2.SOLUTION SYSTEMS (เสนอการแก้ปัญหา)

SOLUTION SYSTEMS (เสนอการแก้ปัญหา)

แก้ปัญหาควัน: โดยใช้เครื่องบำบัดอากาศไม่ใช้สารเคมี

ระบบบำบัดอากาศ (Scrubber Deoriser)

•  Aience Scrubber Deoriser (ระบบบำบัดอากาศ) ลูกค้าที่ประสบปัญหาด้านควันและกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิต หรือแม้แต่กลิ่นไม่พึงประสงค์จากบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้ทางเราช่วยวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ด้วยนวัตกรรมจากญี่ปุ่น

•  ระบบ Bio environmental Improvement System ของ Aience ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยาก ด้วยเทคโนโลยีของเราที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อคงความสวยงามของโลกและกำจัดปัญหามลพิษเพื่ออนาคตที่สวยงามของทุกคน

แก้ปัญหาอุดตัน: โดยใช้หัวกระจายอากาศแบบท่อ

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) “WWT”

•  Aquablaster Pipe Diffuser (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ระบบท่อแบบนี้เป็นนวัตกรรมใหม่และเฉพาะของ Aience ญี่ปุ่น โดยติดตั่งใต้บ่อและโบวเวอร์เป่าลมแบบเดียวกับระบบจาน มีนวัตกรรมการดูดตะกอนเวียนเป็นวงกลม ทำให้ลดตะกรันติดด้านล่างบ่อได้ดีกว่าแบบจาน

•  Aquablaster  คือหัวเติมอากาศในบ่อเติมอากาศที่ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเติมอากาศให้กับน้ำเสียด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงน้อยนิด อีกทั้งยังช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดปริมาณการกำจัดกากตะกอน และอื่นๆอีกมากมาย!

แก้ปัญหาความชื้น: โดยใช้เครื่องลดความชื้นไบโอแก๊ส

Visitors: 33,915