Aience Scrubber Deoriser

 

“ไบโอดิโอไรเซอร์” คือการจับกลิ่นเน่าเสียและฝุ่นด้วยม่านน้ำเปรียบเสมือนเครื่องขัดยุคใหม่ที่ทำการบำบัดอากาศที่แปดเปื้อนด้วยการหมุนเวียนของน้ำ

 

“ไบโอดิโอไรเซอร์” อุปกรณ์กำจัดกลิ่นในรุ่นต่อไปที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการกำจัดกลิ่นแบบที่ผ่านมา

เนื่องจากม่านน้ำจะจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสภาวะสมดุลสูงและจับส่วนผสมของกลิ่นได้อย่างแน่นอน และยังติดตั้ง Aquablaster ภายในแท็งก์ทำการแยกส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่จับได้ควบคุมการการเน่าเสียของน้ำหมุนเวียนและการเกิดกากตะกอนโดยได้ดำเนินปิดการหมุนเวียนน้ำระยะยาว เนื่องจาก“ไบโอดิโอไรเซอร์” อุปกรณ์ได้กำจัดจุดบกพร่องที่ผ่านมาของเครื่องกำจัดกลิ่นรูปแบบการเครื่องเป่าที่ล้างด้วยน้ำทำให้เป็นอุปกรณ์การกำจัดกลิ่นระบบเครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงในรุ่นถัดไป

 

 

 

“ไบโอดิโอไรเซอร์”จะรองรับขอบเขตที่กว้างขึ้นของวัตถุที่มีกลิ่นเหม็นตามโรงงานต่างๆ

ประเภทของวิธีการกำจัดกลิ่นและประเภทธุรกิจที่นำไปประยุกค์ใช้

*ไบโอดิโอไรเซอร์คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันของวิธีการบำบัดให้สะอาดกับวิธีการกำจัดกลิ่นของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

Visitors: 15,151